ห้องเรียน ม.4

ประมวลทักษะปลายภาค
จำนวน  20 คะแนน


*ให้นักเรียนออกแบบโปสการ์ดส่งให้เพื่อนโดยมีลักษณะของภาพดังนี้  (ให้เวลาในการสร้างชิ้นงาน 70 นาที)

*โดยกำหนดภาพให้มีขนาด  1024*768  px

1. ข้อความถึงเพื่อนความยาวไม่เกิด 1 บรรทัด
2. ภาพตัดต่อ
3.ภาพทับซ้อน
4.การใส่ Lans Flare
5.การใช้ Blush
6. เทคนิคอื่นๆ 

* บันทึกงานชื่อว่า    01-4-13-Final Picture
* หัวเรื่องของ Email: ให้เขียนเช่นเดียวกับชื่อบันทึกงาน
* ส่งงานผ่าน Email: ntun.workcom@gmail.com

--------------------------**-----------------------------------------

ให้นักเรียน ม.4/13 ตอบคำถามต่อไปนี้ โดยสามารถสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนออกแบบการ์ดวันแม่ พร้อมคำอวยพร
โดยกำหนดขนาดภาพ  600*800 px
ภาพทีออกแบบควรประกอบไปด้วย
1. ภาพทับซ้อน
2. กรอบภาพ
3. การตัดภาพ
4. การวางภาพ/องค์ประกอบของภาพ
5. ความสวยงาม


บันทึกภาพเป็น นามสกุล PNG. 
บันทึกชิ้นงานเป็น  เลขที่ - 4- 13- TEST MID
ส่งงานทาง Email  : ntun.workcom@gmail.com
-----------------------------------------------------แบบฝึกปฏิบัติ

ให้นักเรียนเขียนประวัติแนะนำตนเองผ่าน Email  ของ Gmail
โดยส่งประวัติมาที่ Email: ntun.workcom@gmail.com

โดยเนื้อหาประวัติมีดังต่อไปนี้
-ชื่อ-สกุล  
-ห้องเรียน - เลขที่
-วันเกิด
-ที่อยู่
-เบอร์ติดต่อ
-------------------------------------
-สิ่งที่คาดหวังในอนาคต
-สิ่งที่อยากเปลียนแปลงในปัจจุบันของตนเอง
-สิ่งที่คาดหวังในการเรียน
-มุมมองเทคโนโลยีในอนาคตของคุณเป็นอย่างไร
หมายเหตุ  แนบภาพของนักเรียนมาจำนวน 1ภาพ
ส่งภายในวันที่ 4  มิถุนายน 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น